»-(¯`v´¯)-»Diễn Đàn Trường Công Nghệ Thông Tin Thái Nguyên»-(¯`v´¯)-»

.:hix lâu không làm web.nên giờ lười làm quá.dùng tạm cái Forum việt vậy.chủ yếu là chất lượng Những bài viết thôi đúng không.thật THà là nói hết không giấu diếm nhưng học xong cấm nghịch bậy..http://guichonguoiay.net.tf web mình đó RỖI VÀO CHơi Ha.hjhj:.
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Thông Tin Cực Sock Cho Những Ai Nghiện Game Audition Của Thái Nguyên.Sau Một Thời Gian Tìm Hiểu Mà Nhờ Mấy Anh Ở forum ClbGame Mình Đã Cài THành Công Bản Audition Offline THái Nguyên.Sắp Tới Mình Sẽ Đưa Lên Online.Các Bạn Muốn Chơi Game Và Muốn Sở Hữu Những Bộ Đồ Đẹp Nhất Không Còn Chần Chừ Gì Nữa Mà Không Click Chuột Để Truy Cập Trang Web wWw.AuTn.tk Để Download Và Thưởng thức

Share | 
 

 Hướng dẫn viết một chương trình Sniffer

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 136
Join date : 13/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Hướng dẫn viết một chương trình Sniffer   Tue Mar 16, 2010 4:09 pm

Hướng dẫn viết một chương trình SnifferBài này mình hướng dẫn các bạn viết một sniffer (nghe lén) packet đơn giản trên Windows. Để lập trình được thì cần các bạn hiểu rõ cách lập trình socket trong ngôn ngữ C.
Với cách lập trình socket thông thường chúng ta sử dụng SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM tức lập trình ở mức Application của mạng mà thôi, để lập trình ở mức IP (tức tầng Network trong 4 tầng của Internet: Tầng vật lý --> Tầng Ip--> Tầng TCP --> Tầng ứng dụng) sử dụng SOCK_RAW là một dạng socket "thô"
Điều đầu tiên bao giờ chúng ta cũng phải khởi tạo thư viện Winsocket
Hàm khởi tạo thư viện như sau:
Code:

void InitWinSock()

{

WSADATA wsaData;

if (WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsaData)!=0) return;

}


Chi tiết hàm WSAStartup có thể xem trợ giúp của MSDN ...

Cách tạo một Raw Socket như sau:
Code:

int CreateRawSocket()

{

int sock;

if ((sock=WSASocket(AF_INET,SOCK_RAW,0,NULL,NULL,WSA_FLAG_OVERLAPPED))==INVALID_SOCKET) return 0;

return sock;

}


Hàm trên trả về một sock mới nếu như không gặp lỗi

Như chúng ta đã biết mô hình mạng Internet được phân chia thành 4 tầng (Tầng vật lý <--> Tầng Ip<--> Tầng TCP <--> Tầng ứng dụng) tương ứng với 7 tầng của mô hình OSI (Tầng vật lý <--> Tầng liên kết <--> Tầng mạng <--> Tầng vận chuyển <--> Tầng phiên <---> Tầng trình diễn <--> Tầng ứng dụng). Mình khỏi phải nhắc lại mô hình OSI như thế nào vì có rất nhiều bài viết trong diễn đàn đã nói đến OSI
Giới thiệu cấu trúc của gói IP, TCP, ICMP
a. Gói IP (ở tầng IP)
Định nghĩa một struct mô tả gói IP
Code:

struct ip_hdr{

unsigned char ver_ihl; //<-- Version (4 bits) + Internet Header Length (4 bits)

unsigned char tos; //<-- Type Of Service

unsigned short tol_len //<-- Total Length (Ip Header + TCP Header + Data)

unsigned short id //<-- Identification

unsigned short offset //<-- Frame Offset trong đó 8 bits cho flags

unsigned char ttl //<-- Time to Live

unsigned char protocol //<-- Protocol

unsigned short checksum//<-- Header Checksum

unsigned int saddr //<-- Source Address

unsigned int daddr //<-- Destination Address

};


b. Gói TCP
Định nghĩa một struct mô tả gói TCP
Code:

struct tcp_hdr{

unsigned short sport //<-- Source Port

unsigned short dport //<-- Destiantion Port

unsigned int seq_num //<-- Sequence Number

unsigned int ack_num //<-- Acknowledgment Number

unsigned char dataoffset//<--Data Offset

unsigned char flags //Flags: SYN, ACK, FIN, RST, PUSH, URG (2 bits) + 6 bits Reserve

unsigned short window //Windows

unsigned short checksum //Checksum

unsigned short urgpointer //Urgent Pointer

}


c. Gói ICMP
Định nghĩa một struct mô tả gói ICMP
Code:

struct icmp_hdr{

unsigned char type //Type

unsigned char code //Code

unsigned short checksum

unsigned short id //Identification

unsigned short sequence

unsigned short timestamp

}


Ở trên là toàn bộ định nghĩa về các gói IP, ICMP, TCP. Trong bài này mình chỉ hướng dẫn bắt các gói TCP và ICMP mà thôi, còn các gói khác thì có thể làm tương tự

Code:

#include <winsock2.h>

#include <stdio.h>

#define SIO_RCVALL _WSAIOW(IOC_VENDOR,1)

#pragma comment (lib,"ws2_32.lib")

void InitWinSock();

int CreateRawSocket();

int Sniffer(int sock);

int packetcapture(char *packet);

int tcp_display(struct ip_hdr *ip,struct tcp_hdr *tcp);

int icmp_display(struct ip_hdr *ip,struct icmp_hdr *icmp);

struct ip_hdr

{

unsigned char ver_ihl;//VER va IHL (Internet Header Length)

unsigned char tos; //Type of Server

unsigned short tol_len;//Total Length=IpHeader + TCP Header + Data

unsigned short id; //Identification

unsigned short offset; //Frame offset

unsigned char ttl; //Time To Live

unsigned char protocol;

unsigned short checksum;

unsigned int saddr; //Source Address

unsigned int daddr; //Destination Address

};struct tcp_hdr

{

unsigned short sport; //Source Port

unsigned short dport; //Detinations Port

unsigned int seqnum; //Sequence;

unsigned int acknum; //Acknowlege

unsigned char dataoffset; //Data Offset

unsigned char flags; //SYN, URG, FIN, ACK, RST, PUSH + Preserve

unsigned short windows;

unsigned short checksum;

unsigned short urgpointer;

};

struct icmp_hdr

{

unsigned char type;

unsigned char code;

unsigned short checksum;

unsigned short id;

unsigned short sequence;

unsigned short timestamp;

};

int socksniffer;

int main()

{

InitWinSock();

socksniffer=CreateRawSocket();

printf("Seamoun (http://nhomvicki.net)\n");

printf("Sniffer TCP, ICMP v1.0\n\n");

printf(" Packet Capture ...\n");

Sniffer(socksniffer);

return 0;

}

//Ham khoi tao thu vien WinSock

void InitWinSock()

{

WSADATA wsaData;

if (WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsaData)!=0) return;

}

//Ham tao RawSocket

int CreateRawSocket()

{

int sock;

if ((sock=WSASocket(AF_INET,SOCK_RAW,0,NULL,NULL,WSA_FLAG_OVERLAPPED))==INVALID_SOCKET) return 0;

return sock;

}

//Ham thuc hien Sniffer

int Sniffer(int sock)

{

DWORD dwBufferLen[10], dwBufferInLen = 1, dwBytesReturned = 0;char *HostName=new char [32];

unsigned long nSize=32;

struct hostent *hp;

sockaddr_in from,dest;

int sread,fromlen=sizeof(from);char *packet=new char [2048];

if (GetComputerName(HostName,&nSize)==0) return -1;

if ((hp=gethostbyname(HostName))==0) return -1;

delete(HostName);int i=0;

while ((hp->h_addr_list[i+1])!=NULL)

{

i++;

}

memcpy(&from.sin_addr.s_addr,hp->h_addr_list[i],hp->h_length);

if ((hp=gethostbyname(inet_ntoa(from.sin_addr)))==NULL) return -1;memset(&dest,0,sizeof(dest));

memcpy(&dest.sin_addr.s_addr,hp->h_addr_list[0],hp->h_length);

dest.sin_family=AF_INET;

dest.sin_port=htons(8000);

if (bind(sock,(struct sockaddr *)&dest,sizeof(dest))==SOCKET_ERROR) return -1;//WSAIoctl : dieu khien vao ra socket

if(WSAIoctl(sock, SIO_RCVALL, &dwBufferInLen, sizeof(dwBufferInLen), &dwBufferLen, sizeof(dwBufferLen),&dwBytesReturned , NULL , NULL) == SOCKET_ERROR) return(-1);//Don nhan va su ly goi du lieu

while (1)

{

sread=recvfrom(sock,packet,8191,0,(struct sockaddr *)&from.sin_addr,&fromlen);

if ((sread==SOCKET_ERROR)||sread<0) continue ;

packetcapture(packet);

}

delete(packet);return 0;

}

//Ham thuc hien phan tich goi du lieu

int packetcapture(char *packet)

{

struct ip_hdr *ip;

struct tcp_hdr *tcp;

struct icmp_hdr *icmp;

ip=(struct ip_hdr *)packet;

tcp=(struct tcp_hdr *)(packet+sizeof(struct ip_hdr));

icmp=(struct icmp_hdr *)(packet+sizeof(struct ip_hdr));

switch(ip->protocol)

{

case 6:

tcp_display(ip,tcp);

break;

case 1:

icmp_display(ip,icmp);

break;

default:

break;

}

return 0;

}

//Ham hien thi goi TCP

int tcp_display(ip_hdr *ip,tcp_hdr *tcp)

{

printf("TCP: [%d] %s:%d", ntohs(ip->tol_len), inet_ntoa(*(struct in_addr *)&ip->saddr), ntohs(tcp->sport));

printf(" > %s:%d|ttl = %d|win = %d|checksum = %d|flag = %d\n\n", inet_ntoa(*(struct in_addr *)&ip->daddr),

ntohs(tcp->dport), ip->ttl, ntohs(tcp->windows), tcp->checksum, tcp->flags);

return 0;

}

//Ham hien thi goi ICMP

int icmp_display(struct ip_hdr *ip, struct icmp_hdr *icmp)

{printf("ICMP: [%d] %s", ntohs(ip->tol_len), inet_ntoa(*(struct in_addr *)&ip->saddr));

printf(" > %s type = %d|code = %d|ttl = %d|seq = %x\n", inet_ntoa(*(struct in_addr *)&ip->daddr), icmp->type, icmp->code, ip->ttl, ntohs(icmp->sequence));

return 0;

}Kết quả khi chạy chương trình
+ Thực hiện gửi gói ICMP bằng cách dùng lệnh PING
Code:

C:\>ping 10.0.0.2

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=64

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=15ms TTL=64

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=15ms TTL=64

Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=15ms TTL=64Ping statistics for 10.0.0.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 11msChương trình Sniffer:

Seamoun (http://nhomvicki.net)

Sniffer TCP, ICMP v1.0Packet Capture ...

ICMP: [60] 10.0.0.1 > 10.0.0.2 type = 8|code = 0|ttl = 128|seq = 3d00

ICMP: [60] 10.0.0.2 > 10.0.0.1 type = 0|code = 0|ttl = 64|seq = 3d00

ICMP: [60] 10.0.0.1 > 10.0.0.2 type = 8|code = 0|ttl = 128|seq = 3e00

ICMP: [60] 10.0.0.2 > 10.0.0.1 type = 0|code = 0|ttl = 64|seq = 3e00

ICMP: [60] 10.0.0.1 > 10.0.0.2 type = 8|code = 0|ttl = 128|seq = 3f00

ICMP: [60] 10.0.0.2 > 10.0.0.1 type = 0|code = 0|ttl = 64|seq = 3f00

ICMP: [60] 10.0.0.1 > 10.0.0.2 type = 8|code = 0|ttl = 128|seq = 4000

ICMP: [60] 10.0.0.2 > 10.0.0.1 type = 0|code = 0|ttl = 64|seq = 4000+Thực hiện gửi gói TCP bằng netcat
Code:

C:\>nx -vv -n 10.0.0.1Chương trình Sniffer:

Seamoun (http://nhomvicki.net)

Sniffer TCP, ICMP v1.0Packet Capture ...

TCP: [64] 10.0.0.1:80 > 10.0.0.2:1033|ttl = 128|win = 64240|checksum = 55340|flag = 18

TCP: [60] 10.0.0.2:1033 > 10.0.0.1:80|ttl = 64|win = 5840|checksum = 5942|flag = 2

TCP: [52] 10.0.0.2:1033 > 10.0.0.1:80|ttl = 64|win = 5840|checksum = 23589|flag = 16Mình post lại bài này vì không thấy còn trên HVA . Chắc do mất DB đợt trước


seamoun(HVA)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://itcu.forumvi.com
 
Hướng dẫn viết một chương trình Sniffer
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
»-(¯`v´¯)-»Diễn Đàn Trường Công Nghệ Thông Tin Thái Nguyên»-(¯`v´¯)-» :: Phận Làm Trai Gõ Phím Bình Thiên Hạ--Chí Anh Hùng Click Chuột Định Giang Sơn :: Vỉrut Và cách Phòng chống-
Chuyển đến